Chápeme, že ceny jsou důležité,  proto obdržíte nabídku, která odpovídá Vaším potřebám. Neúčtujeme Vám plošně počet slov, ale zkontorlujeme, která slova se opakují a nabídku Vám poskytneme až po odečtení opakujících se slov.