Respektujeme Vaše soukromí a zaručujeme ochranu Vašich dokumentů před neoprávněným použitím nebo prozrazením informací. Naši zaměstnanci a překladatelé podepsali, že únik Vašich dokumentů bude znamenat právní pronásledování u národního soudu.